Leidingen:

 

Bestaande Rioleringen & Persleidingen:

Wij kunnen u adviseren over de resterende levensduur van bestaande leidingen.

Indien er sprake is van ernstige gebreken kunnen wij u adviseren, wat te doen.

Plaatselijke omstandigheden vragen soms om creatieve oplossingen, out-of-the-box denken.

 

Vooral bij voorgespannen betonbuizen is het vaak onduidelijk welk fabrikaat er ligt.

Indien er een proefsleuf is gemaakt kunnen wij beoordelen welk fabrikaat er is toegepast.

 

Sleufloze technieken:

Wij kunnen u adviseren over het toepassen van diverse sleufloze technieken.

De mogelijkheid bestaat om een cursus te volgen voor de buis-in-buis relining-methode.